ТРЕНЬОРСКАТА РОЛЯ

*За мен думите треньор и учител биха могли да се заместват в долния текст. 

Дали от гордост, дали от лош опит, има хора, които не искат и да чуят за треньор ( по каквото и да е). Откриването сам чрез личен експеримент е (важен) начин да напредваме в избраната от нас сфера, но с добър наставник процесът се ускорява. Аз вярвам силно в това, че човек трябва да има треньор/и и търся за себе си такива в областите, които ме интересуват. Треньорската роля, за да е смислена, трябва да покрива няколко критерия.

СЪЗДАВАНЕ НА СЪЗНАТЕЛНОСТ

Съзнателността е способността ни да разпознаваме и усещаме различни събития. Един завършен цикъл на промяна се дели на 4 етапа.

  1. Несъзнателна некомпетентност (не знаем, че не знаем)
  2. Съзнателна некомпетентност (знаем, че не знаем)
  3. Съзнателна компетентност (знаем, че знаем)
  4. Несъзнателна компетентност (не знаем, че знаем)

Един треньор следва да ви даде информация, която вие нямате – да хвърли светлина върху нещо, на което не сте обръщали внимание. Получаването на ново знание на практика е разликата между първия и втория етап на промяна. Ако вашият треньор ви е накарал да се замислите и да осъзнаете защо нещо не се получава – червена точка за него.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЦЕС

 

Да знаем какво не е наред е добра първа крачка, но не отвежда много далеч. Втория етап е изграждането на умение или качество. За това, един треньор трябва стъпка по стъпка да избира задачите пред учащия. Към тази точка спадат два много важни компонента на професията – оценяване и адаптиране. Оценяването се отнася най-вече до това КОЛКО се изисква и ДАЛИ положените усилия са достатъчни.  Трудно е да се каже на трениращ “Това не е достатъчно.”, но е по-истинско и продуктивно. Адаптирането се отнася до умението на треньора да индивидуализира при необходимост един работещ процес, без да наруши крайния резултат.

НАСОЧВАНЕ

 

Като всяко нещо, треньорът може да е временно явление. Съзнавайки това, редно е да положи усилие за това трениращия да развие самостоятелност. Това се случва, като трениращия бъде запознат с причините за изборите, които треньорът прави. Освен това, треньорът провокира мисъл, креативност и желание за откриване, които оформят споменатата по-горе самостоятелност. В последното, огромно значение има и нагласата на трениращия.

Като треньор, разглеждам написаното като мои задължения. Като трениращ, това са нещата, които търся от фигурата на треньора – ново знание, насоки и конкретни стъпки в желаната от мен насока. Mислете, знайте какво търсите и бъдете критични. Добрият треньор може да направи голяма разлика във вашето развитие.

Крис

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s