Spinal waves

Един от основните проблеми, който се стремим да разрешим с практиката си е липсата на достатъчно движение. Тази задача има много страни, като една от тях се отнася за движението по отделно във всяка става. То е от съществено значение за състоянието на тялото ни. Липсата на леки, разнообразни движения през целия ден често води до схванатост в тялото и нужда от дълга загрявка преди физическо натоварване.

Вълните с гръбнака бяха част от класовете на http://shaifaran.com/ , част от екипа на http://www.idoportal.com/ по време на European Movement Meeting 2016. Бях впечатлен как относително прости движения могат да са трудни за хора, дори с опит в тренирането.

Тези движения са едно от първите неща, върху които работим с моите ученици и причините за това са няколко.

  1. Може да се раздвижват навсякъде.
  2. Чрез тях подобряват усещането и контрола над гръбнака си.
  3. Вълните успокояват нервната система.
  4. Движението създава желание за още движение

На клипа са показани стъпки към научаването на това просто, но не задължително лесно движение. Стремете се към все по-плавно и по-плавно изпълнение, независимо от амплитудата на движение. Водете движенията с главата и оставете тялото да ги следва. Много добра идея е да заснемете видео в профил – по този начин ще забележите много неща, които биха ви убягнали иначе. Изисква се малко време за да усетите движението, затова ви съветвам да му отделите между 5 и 10 минути в непрекъснати опити. Помага да се гледате в огледало за да подобрите представата си какво точно се случва при изпълнението.

Вълните са едно от нещата, които правя всекидневно. Особено добра работа ми вършат след събуждане сутрин и като междинно раздвижване през деня.

Опитайте!

https://www.facebook.com/paevc/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s