Казвам се Крис и се стремя към това да изследвам, разбера и овладея движението на тялото. Вече близо 10 години съм ученик на Идо Портал и преподавам физически практики, с които помагам на хората да могат и да знаят повече. В мен свети ярко убеждението, че всеки аспект на нашето състояние може да бъде подобрен. Пътят чрез тялото е този, по който аз вървя и от който споделям.


Работата ми се обобщава с термина Двигателната практика (Movement Practice), което е един общ и цялостен подход към човешкото движение и ролята му в нашия живот. Чрез нея се стремя да изградя речник, разбиране и осмисляне на процесите, протичащи в нас. Избрал съм посоката да бъда по-способен, интелигентен, адаптивен и устойчив - стълбовете на физическата свобода. Нищо от това какво усещам, как се движа, какво мога не е статично. Всеки компонент на моето съществуване подлежи на промяна и трансформация, а пътят към това е – практика.


На първо място аз съм ученик, и от мястото на усвоенето – споделям. Искам да създам възможност за хората, да работят с тялото и движението си по подходящ начин, водещ към промените, които искат. За мен е привилегия да съм в позицията на преподавател. Движението е моя страст, предизвикателство и опора. 


Ние съм Движението.