Моята работа е да преподавам телесни практики, които да създават условия за позитивни промени в хората. Позитивно за мен означава – повече усещане, повече съзнателност, яснота и възможности за избор. На първо време, е важно да се създаде разбиране защо имаме нужда от практиката изобщо, а впоследствие – и да разберем как да практикуваме.


Нуждата от практика


Тази необходимост извира от едно просто наблюдение – в течение на нашия живот текат процеси, които не могат да бъдат спрени, а само да бъдат насочвани. Процесът на адаптация например не може да бъде преустановен, но може да избираме към какво да се приспособяваме. Ако една телесна система или функция бъде оставена без подходящия стимул, то тя постепенно губи способностите си. За да държим системите в изправност, е много важно да бъдат натоварвани и провокирани в по подходящ начин. В дните на повечето хора няма много ситуации, в които това да бъде така и постепенно капацитетите ни деградират. От детство към зряла възраст, двигателната активност, играта и подвижността намаляват постепенно, достигайки критичен минимум. Съвременния начин на живот генерално претоварва когнитивната система и недоразвива физическата, но физическата е опората на когнитивната и рано или късно, червената лампичка светва. Симптоми като свръхнапрежение, главоболие, стомашни проблеми, проблеми със съня, ставни болки, мускулни схващания и още –  са опит за привличане на вниманието. Зрялост ли е, ако заменим цялата двигателна активност с интелектуална, или е зрялост да съумеем да обединим и двете?


Нуждата от целенасочено действие е за да не залиняват и атрофират нашите способности, на първо време, и да се погрижим за себе си в аспектите, които остават по принцип на заден план. Всяка практика има своя център – принципи, около които се върти действието и позволява да се организира орбитата на развитието.


Ядрото на практиката

1. Терминология

Голяма е трудността на хората да бъдат изказани телесните усещания. При един ортопедичен преглед например се налага да обясним – в кой регион от тялото, при кои движения, какви усещания са провокирани. Безсилието в този момент се дължи на липсата на познание за азбуката и езика на тялото. Както при ученето на всеки език, и с телесния, да разполагаме с богат речник и граматически познания ще ни позволи и да се изразяваме по-точно и подходящо. За да бъдат предадени и разбрани насоките, е важно да се уеднакви терминологията – за телесните региони, анатомичнитете структури, позициите на тялото, равнините в пространството, извършените движения. Всичко това ни помага в общуването и предаването на информация. Често липсата на общ език е сериозна спънка в учебния процес.


2. Качество

Едно умение или движение може да бъде подобрено по четири различни направления – количество, качество, интензитет и сложност. Как се изпълнява действието – от най-простите движения, до най-комплексните трикове, на които сме способни – е това, което има най-голямо значение за въздействието му върху тялото. Всеки качествен компромис се превръща в препъникамък напред по пътя и от самото начало е от големите приоритети в процеса. Освен това преследването на по-високо качество е безкраен път, както всеки творец и занаятчия знае.    


3. Чувствителност / Сензитивност

Всеки стимул под прага на болката не се регистрира, освен ако не е осветлен от нашето внимание. Повечето ни проблеми извират от липсата на усещане за тях. Начина, по който чувстваме тялото ни не е даденост, а е плод на процесите, които протичат, в съчетание с вниманието, което имаме към тях.

 

Какво се случва в нас * Къде е вниманието * Колко е силно вниманието ни = Какво усещаме


Можем да повлияем на усещанията си по повече от един начин, но ще успеем да владеем само нещата, които усещаме. Да чувстваме повече от това, което става в нас, е първата стъпка към това да имаме и по-голяма степен на контрол. В нашата карта за тялото има много тъмни петна, неточни чертежи, изкривени образи на действителността. Да подобрим картата ни позволява и да се ориентираме по-добре. Вслушването навътре и развиването на вътрешния взор – това са много важни аспекти в нашата дейност. Във времето не само долавяме повече от изпратените сигнали, но и успяваме да ги дешифрираме по-добре. Това изменя всеки момент от живота ни..


4. Широчина на практиката


‘’If all you’ve got is hammer, everything looks like a nail.’’


Широчината означава, че работим с много голямо разнообразие от практики и задачи. Това ни позволява да покрием повече от територията на анатомията си и да не оставим нито едно място недокоснато. Поради огромната вариативност, с която хората разполагаме физически, е невъзможно една дисциплина да обхване всичките ни потенциални способности. Когато практикуваме дълго време, по добре организиран начин, който променя регулярно темите на работа, можем да покрием цялата територия постепенно и да облагородим всеки аспект от тялото. Естествения недостатък е, че се жертва известна дълбочина от развитието на всеки отделен компонент, за сметка на балансираното развитие на цялото – подходът е ориентиран към генерално, а не към специализирано развитие. Другото предимство на това, да имаме много инструменти за работа, е че практиката може да бъде поддържана и трансформирана при възникването на всякакви различни обстоятелства – вътрешни и външни. Богатството ни позволява да изграждаме себе си много по-точно и прецизно. Затова използваме вариация от системи за разграничение и овладяване на отделните част от тялото (body mapping, somatic work), упражнения за физическа подготовка (physical capacity), за организация на тялото в пространството (floor systems, locomotion, soft acrobatics, handbalancing), за взаимодействие с външни обекти (partnering, object manipulation), за ритъм и още...


5. Комплексност


Кой е начина да се надграждат способностите ни? Кой е пътя, по който не заменяме винаги едно нещо, с друго, така че общия сбор да остава същия? Повишаването на сложността или комплексността, е отговора на тези въпроси. Всяко сложно нещо съдържа в себе си елементите, от които е съставено. Когато усложняваме ситуациите, в които може да се справим, тогава всички по-прости сценарии стават подобни на детска игра, и разрешени с лекота. Всяко упражнение е част от по-голяма система, и работим в посока да съчетаем малките части в по-големи. Това е наблюдавания във всяка сфера „Път на майсторството‘‘ - от изолация, през интеграция до импровизация. Свободното и спонтанно използване на целия ни репертоар е най-висшата степен на овладяване на всяка дисциплина.


Рамките, в които избираме да работим са избрани в името на най-главната мисия на практиката – да опознаем и да овладеем повече от непозната територия на тялото си. Услугата ни е насочена към възможността хората да получат образование и шанс за самообразование по отношение на телата си. Така, както в училище не сме получили качествена информация и представа за това как работи човешката психика, в същата степен телесните процеси, от които зависи живота ни са напълно непознати за нас. За щастие, има пътища към развитие!


При интерес и желание да започнем работа в тази посока, свържете се с нас: 

info@shapeshifter.bg