Начин на работа

we

За да не се разпилява, всеки процес има нужда от обособена рамка.

Начинът ни на работа е насочен към хората, които имат възможността да ни посещават поне 2 пъти в седмицата. Интерсуваме се от развитието на дългосрочни взаимоотношения с нашите ученици, в които да можем да допринесем за техния път. Индивидуализираме подхода си към участниците, но това изисква опознаване, създаване на обща терминология, подобряване на комуникацията. Държим на елементарна работна етика – да не се закъснява, да не се използват телефони по време на заниманията (освен в наистина наложителни случаи), да не прекъсваме действията си без предупреждение. Правилата служат на процеса, той служи на хората.

Твърде често говорим за нещата, които искаме да получим, но те са следствие от това, което влагаме.

Ако сте сериозни в намеренията си и искате да вложите своите усилия в процес, насочен към вашето развитие и себепознание – заповядайте.

%d bloggers like this: